Ångkraftverket i Västerås började byggas 1915. Här kommer en länk en film. Den visar byggandet av ångpannorna med tillhörande turbiner och generatorer. Verket utökades flera gånger och var en viktig knutpunkt i elöverföringen från norra till södra Sverige. Avvecklingen av verket började på 1970-talet när kärnkraften kom i drift. Byggnaderna innehåller numera Steam Hotel och äventyrsbadet Kokpunkten. Filmen är inspelad 2012 av MedieProffsen i Västerås inför ombyggnaden till actionbadet Kokpunkten 2014. Länk till filmen i Youtube. Speltid: 8 minuter.

Ångkraftverket i Västerås
Creative Commons-licens

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-04-22 16:40:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-04-22 17:23:38) Kontakta föreningen