Lista över Industrihistoriska föreningens tio mest lästa artiklar eller sedda filmer under förra året.

Första plats: Vilken succé, för sjätte året i följd blev artikeln ”ASEAs kontor och verkstäder” den överlägset mest lästa av alla artiklar / filmer i hemsidan. Artikeln är författad av Sören Bååth.

Andra plats: Artikeln ”Curt Nicolin – ett hundra år sedan hans födelse” publicerades i april och blev årets raket 2021: ”Curt Nicolin-effekten”. Fler artiklar om Nicolin nedan.

Tredje: Blästerugnar och masugnar, författad av Ulf Kjellsson.

Fjärde: Möte med några kända industrimän under min tid i Asea-Atom. Del 2. Ett kapitel handlar om Curt Nicolin. Författad av Erland Tenerz.

Femte: ASEAs historiska samlingar, författad av Ulf Kjellsson

Sjätte: ASEA till ABB del 1, Asea under Curt Nicolins och Percy Barneviks ledning. Arne Bennborn, (Vice VD 1977- 1996) berättar. Film 11 i Youtube, 47 minuter.

Sjunde: Historiska ASEA-filmer ca 1917 – 1937. Film 36 i Youtube, en trailer på 11 minuter.

Åttonde: Lista över filmer som kan ses i Youtube eller köpas.

Nionde: Resa till Norberg: Myrbergs historiska verkstad. Film 27 i Youtube, 17 minuter.

Tionde: ICAs historia. Skapandet av ICAnder och MonICA. Film 3.4 i Youtube, 4,5 minuter.

Curt Nicolin

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-01-29 13:49:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-01-29 14:30:26) Kontakta föreningen