Se några sex minuters filmer om ASEA. Länk till filmerna: UR Samtiden – Asea i Västerås. Inspelade den 14 juni 2021 i Västerås. Arrangör: Västmanlands läns museum.

Asea och kvinnorna

Hur var det att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats? Lena Engström Englin, museipedagog, berättar om Aseafruarnas klubb. Dessutom berättar hon om kvinnor som arbetade på Asea och om interna inlägg som väckte starka känslor och bemöttes med vad som idag skulle ha klassats som trakasserier.

Den stora olyckan

Den 27 september 1917 inträffar en fruktansvärd olycka på Aseas Emausverkstad i Västerås. Under ett rusningsprov av en generator slits den i stycken och stora stycken slungas iväg. Lena Engström Englin, museipedagog, berättar om olyckan och om de som föll offer för den. 

Britta på lindningen

1936 börjar 18-åriga Britta arbeta på lindningen på Asea. Museipedagog Lena Engström Englin återberättar Brittas minne från tiden på Asea. Läs mer om Lindning av ASEA-motorer på 1930-talet.

Fler filmer

PS. Det finns fler filmer från andra länsmuseer. Länk till UR Samtiden - Länsmuseerna berättar. Längst ner i listan har Västmanlands läns museums 11 filmer: Ströbohög - från jättar till grustäkt. Medeltida järnframställning i Lapphyttan. Gertrud Wilhelmina - ett kvinnoliv för hundra år sedan. Folkhusrörelsen och dess bebyggelse. Arboga, California. Röda jorden. Slaggsten och slaggstensbebyggelse i Västmanland. Möt Carl Wilhelm Scheele. Soldater, ryttare och båtsmän. Gravfältet Tuna i Badelunda. Engelsbergs bruk - ett bruk som sticker ut. DS

ASEA Lindning av elektriska motorer
Creative Commons-licens

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-01-15 14:36:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-01-17 08:33:34) Kontakta föreningen