Böcker om ASEA

Svenska industrisnillen

Boken Svenska industrisnillen avhandlar ”entreprenörernas halvsekel” med start 1864 då man genomförde näringsfrihet. Det betyder att all näringsverksamhet blev tillåten för alla myndiga personer, om den inte var uttryckligen förbjuden. Sverige var då ett av de fattigaste länderna. Sverige ökade under perioden BNP per capita med 2,4 gånger. Perioden slutar året 1914 i och med första världskriget.

Bland svenska industrisnillen presenterar han i kapitlet ”Wenströms elektriska konstruktioner”: Ludvig Fredholm, Göran Wenström, Jonas Wenström, Ernst Danielsson och Sigfrid Edström som samtliga varit ovärderliga för ASEAs start och konsolidering. Det är en bra sammanfattning av ASEAs första historia. Det dyker upp överraskningar, till exempel att Gustaf de Laval i samarbete med Ernest Thiel i slutet av 1800-talet köpte in sig i ASEA för att ge medel till fortsatt expansion. Detta tillsammans med lågkonjunkturen 1900–1903 ledde till krisen som sedermera löstes av Marcus Wallenberg genom att han rekryterade Sigfrid Edström som ny VD. Edström styrde från 1903 ASEA till stora framgångar under många år.

Det finns flera snillen som beskrivs på ett bra sätt, till exempel Gustaf de Laval (separatorer och turbiner), Alfred Nobel (sprängämnen, Nobelpriset), LM Ericsson (telefoni) och Sven Wingquist (kullager), Bengt August Hjort (BACHO i Enköping) och Carl Edvar Johansson (”Mått-Johansson” i Eskilstuna) bara för att nämna några.

Svenska industrisnillen är ingen roman utan mer ett uppslagsverk, men ger många intressanta överblickar och insikt i hur det gick till och vad stor nytta dessa snillen har gjort för Sverige.

Författaren Anders Johnson har i 25 år ägnat sig åt näringslivshistoria med tyngdpunkt på personhistoria. Han har skrivit eller medverkat i över 150 böcker. Han gav under 2021 ut boken ”Curt Nicolin” på förlaget Näringslivshistoria och boken ”Svenska Industrisnillen” på förlaget Historiska Media.

Curt Nicolin

Boken ”Curt Nicolin – Ingenjör, direktör, debattör” beskriver Curt Nicolins bakgrund, levnad, utveckling, egenskaper, framgångar och motgångar under ett långt liv. Han gjorde stort avtryck på ASEA under sin tid 1961–1975 som VD och som styrelseordförande till 1991. Han hann bara börja som VD när han av ordföranden Marcus Wallenberg (”Dodde”) blev utlånad till SAS på ett år. Under Nicolin effektiviserades verksamheten så att man med ungefär samma antal medarbetare kunde öka produktionen. År 1967 var ASEA Sveriges näst största exportör, efter Volvo. Nicolin var pådrivande när det gällde satsningar på nya djärva utvecklingsprojekt. Det var till exempel elektroniken: kraftelektronik, industriell elektronik och datorisering. Resultatet blev bland annat kraftöverföring med högspänd likström (HVDC), halvledarstyrda lokomotiv och elektriska industrirobotar. Sedan 1961 hade ASEAs omsättning ökat till det dubbla och 1976 redovisades en rekordvinst.
Författaren har utnyttjat Industrihistoriska föreningens hemsida med många referenser och speciellt Sören Bååth som blivit intervjuad.
Kärnkraften avhandlas i ett separat kapitel på 30 sidor. Mycket läsvärt. Inkluderar även politiken runt kärnkraften. Sekreteraren Birgit Willegard har fått ett eget kapitel.
Boken avhandlar även samgåendet 1987 mellan ASEA och BBC till ABB.

Boken Curt Nicolin är gigantisk och läsvärd. Boken är författad av Anders Johnson och utgiven av förlaget Näringslivshistoria.

Böcker om ASEA: Curt Nicolin och Svenska industrisnillen

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-01-04 10:59:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-01-04 11:00:08) Kontakta föreningen