Guidad visning av Kopparlunden

Guidad visning av Kopparlunden i Västerås: "En tråd av koppar".
Rebecca Svensson, känd historiker från Västerås guidade i Kopparlunden den 2021-06-16. Ett tjugotal deltagare från Industrihistoriska föreningen deltog. Rebecca berättade levande om byggnadernas historia. Läs mer...


Editerad av: Ulf Kjellsson (2021-07-21 08:38:23)