Sören Bååth fick hedersdiplom för kulturarbete

Sören Bååth, Industrihistoriska föreningens (IHF) ordförande 2005 - 2019 har tilldelats Hedersdiplom av Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening vid IHFs styrelsemöte den 2021-06-14.

Motivering: Sören har varit aktiv i Industrihistoriska Föreningen i Västerås sedan dess start 2005. En stor del av hans engagemang har handlat om att synliggöra och berätta om Västerås och Mälardalen som den kanske mest utpräglade av industristäderna i landet. Sören har framför allt arbetat med att genomföra intervjuer av personer som har haft något intressant att berätta om industrihistorien i länet. Berättelserna, som ofta har varit i form av anekdoter och kåserier, har spelats in på film och tecknats ner och finns bevarade på föreningens hemsida.

Sören har ett stort kontaktnät vilket möjliggjort flera intressanta studiebesök och föreläsningar för föreningens medlemmar. Sören var också med och startade upp Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings Industriarvsgrupp och har bidragit till gruppens utveckling.

Sörens kulturgärning är stor och har bidragit till ett lyft för industriarvets betydelse i länet.

ImageCreative Commons-licens

Foto: Olof Lundin

Hembygdsförbundet representerades av ordföranden Bengt Wallén, Bengt Lindh och Susanne Cassé. Bengt Wallén höll ett tal och överräckte diplomet och en blomma.


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Ändrad av: Ulf Kjellsson (2021-06-17 21:51:32) Kontakta föreningen
Skapad av: Ulf Kjellsson (2021-06-15 18:03:53) Kontakta föreningen