Axel Melander fick fart på Västerås körsång

Sören Bååth berättar om sina upplevelser med musikläraren Axel Melander på Västerås Högre Allmänna läroverk (numera Rudbeckianska gymnasiet) under tiden 1943 till 1950. Sören var elev på skolan från 1943. Axel Melander skapade flera sångkörer och en skolorkester och hade under sina tio år i Västerås verkligen satt fart på musiklivet. Länk till artikeln.


Editerad av: Ulf Kjellsson (2021-05-01 16:41:37)