Var Atom-Noak ursprunget till Aniara?

Uno Lamm har blivit kallad "den svenska  högspända likströmmens fader". Han var verksam i Asea från 1928 och låg bakom den första HVDC-överföringen till Gotland 1954. HVDC = High Voltage Direct Current. Vad som inte är så känt är att han efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 blev intresserad av möjligheten att rädda mänskligheten om jorden skulle bli obeboelig genom att kolonisera någon planet i rymden.

Uno Lamm bildade 1946 Föreningen Atom-Noak (FAN) i syftet att konstruera ett atomdrivet rymdskepp som en modern Noaks Ark. Det blev inget atomdrivet rymdskepp, men många teknisk-filosofiska diskussioner i många år. Författaren Harry Martinson deltog i ett möte och fick inspiration till sitt arbete med rymdeposet Aniara. Föreningen fortsatte att träffas men upphörde efter Uno Lamms död 1989. 

Hans Stackegård berättar om turerna att få fram materialet. Han presenterar personer som hade kunskap om föreningen och dess verksamhet samt bifogar brevkorrespondens och anekdoter. Länk till Var Atom-Noak ursprunget till Aniara?

Svante Lindqvist, professor i teknikhistoria, skrev en sammanfattning som publicerats i Kungliga Vitterhetsakademiens årsbok 2003. Länk till Svante Lindqvists artikel Harry Martinson och "Föreningen Atom-Noak u.p.a.".


Editerad av: Ulf Kjellsson (2021-05-01 16:41:26)