Elektriska bolaget i Arboga 1888 före ASEA

Resemontören Curt Olof Rahms berättar om sin tid vid Elektriska bolagets verkstad i Arboga. Här berättar han 1923 om när han 1888 läste av de gamla Edison elmätarna i Arboga. Mätarna bestod av burkar med elektroder vars viktökning mättes i apoteket. Språket är det ursprungliga från 1923. Mitt i smällkalla vintern skickas han att besiktiga en belysningsanläggning i Bergslagen, där han blir mycket väl trakterad. Senare blir han kallad till en belysningsanläggning i ett sockerbruk i Skåne som mystiskt slocknar mitt i natten. Detta fel måste lagas omgående... Han befordras till Göran Wenströms assistent och hör av Ernst Danielssons om dennes äventyr i Amerika. Kan man ha en fil.kand som filare? Bildandet av ASEA 1890 och ASEAs första logotype.


Editerad av: Ulf Kjellsson (2020-12-20 18:09:00)