Blästerugnar och masugnar

Blästerugnar och masugnar är anläggningar för tillverkning av järn från järnmalm. I Västmanland fanns flera mycket tidiga anläggningar. Under årens lopp har många banbrytande anläggningar utvecklats, byggts, drivits och rivits. I dag finns flera besöksmål med spännande anläggningar att bese i Västmanland. Även Västerås hade en masugn (Västerås hytta). 


Editerad av: Ulf Kjellsson (2021-04-28 09:13:42)