Historik


Historik om hembygdsgårdens byggnader

Hembygdsgården heter Skällstagården och är byggd på 1850-talet.

1967 köpte föreningen gården och 7000 kvm mark av SCA för 100 kronor. Det var Petrus Melin som var ordförande då och han sade då att:
           "Nu ska det rustas och planeras, det ska inte dröja länge till innan        det är dags för kaffeservering i ladugården." Men det dröjde ända till 1994 innan det kunde serveras kaffe där.

1973  startar renoveringen av mangårdsbyggnaden och gräsmattorna jämnas ut.

1976  är två rum och köket klara och el indraget och valborgsmässoafton firas för första gången här.

1977 är alla rummen nere klara och vatten och avlopp dras in. Detta år sätter man också in en ny trappa till övervåningen. Trappan kommer från en gård på Tjärngatan 5 i Sundsvall. Samma år köper föreningen mer mark, 2300 kvm.

1979  målas huset utvändigt

1980  lagas taket och en ny bro byggs

1983  är toaletterna inomhus klara

1985  firas här Svenska flaggans dag 

1995  påbörjas byggandet av en ny förstukvist.

1996 förstukvisten får tak, kakelugnarna färdigställs. Golvet i mittenrummet nere isoleras. Klädförrådet blir klart.

Förening:

Indals Hembygdsförening

Skapad av: (2016-07-08 21:12:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Indals Hembygdsförening (2019-04-28 12:45:03) Kontakta föreningen