Indals hembygdsförening


Indals hembygdsförening firar 80 år 2016.

1936 invigdes dåvarande hembygdsgården på Hallstaberget.

Editerad av: Eva Falberg (2019-04-28 12:44:46)