Bli medlem

Bli medlem i Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening 2020

 

Med hjälp av inbetalda medlemsavgift kan föreningen förvalta hembygdsgården och dess tillhörande byggnader och bidra till att vår lokala hembygdshistoria dokumenteras och arrangera olika aktiviteter under året.
 

Genom att sätta in 100 kr. (per person)  på bankgiro 5774-9806  och ange namn, adress och eventuell e-postadress vid inbetalning.

Du kan även betala in medlemsavgiften via swish 1233653409 och ange ditt/era namn på  meddelande.

Som medlem godkänner du att du förs in i vårt datorbaserade medlemsregister.
Där registreras:
– för- och efternamn
– adress
– e-postadress om du uppgivit sådan
– betalningshistorik vad avser medlemsavgiften.

Registret som endast är avsett för medlemsadministration, är helt föreningsinternt och inga uppgifter delges utomstående.

Om du som medlem registrerat din e-post adress så kommer den endast att användas för att skicka ut föreningsinformation.

 För frågor om medlemskap, se "kontakta oss" för kontaktuppgifter.

Om du vill kontrollera om du finns i registret och vilka uppgifter som föreningen hanterar runt dig som medlem, se "kontakta oss" för kontaktuppgifter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]