Om oss

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig förening vars huvudändamål är att dokumentera, värna om och sprida kännedom om det lokala kulturella arvet samt arbeta med aktuella hembygdsfrågor och hembygdsutveckling. 

Ilsbo Hembygdsgård ligger centralt beläget på Skolbacken i byn Ilsbo.

Ilsbo hembygdsförening bildades den 10 december 1952. Föreningen äger och förvaltar...

Läs mer >

Nyheter

Ilsbo Hembygds- och forminnesförening styrelsemöte 13 augusti 2020

Sammanfattande information från styrelsemötet den 13 augusti 2020

Efter 6 månaders uppehåll kunde vår ordförande välkomna alla till styrelsens andra möte 2020. 

Planerade årsmötet, hembygdsfesten, sockenkampen och verksamheten i bakstuga samt byggnads och inventarieunderhåll har fått stått tillbaka för Coronaviruspandemin vilket lett till tunga ekonomiska konsekvenser för föreningen.  Dock har viss ersättning utlovats...

Läs mer >

INSTÄLLT!! Inbjudan till Ilsbo Hembygs- och fornminnesförenings årsmöte 2020

OBS! 

Ilsbo Hembygs- och fornminnesförening följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer  för arrangörer av evenemang och sammankomster, vilket innebär att vi är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för särskilt utsatta riskgrupper.

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]