Verksamheten 2016

I vanlig ordning har vi genomfört de traditionella hembygdsaktiviteterna på Valborg och Midsommar. Till våra traditioner kan vi nu också räkna in cykelloppet Båven Runt, som nu ordnades för sjätte gången. Därutöver har vi haft en grillafton, friluftsgudstjänst, berättarkväll och musikkväll. Vi har underhållit park och byggnader och planerar för en vänligare entré för rörelsehindrade.

Årsmöte hölls söndagen den 10 april 2016 i hembygdsgården. Karl visade med ett bildspel vad som hänt under det gångna verksamhetsåret. Hela styrelsen omvaldes och årsmötet beslöt också att hyresavgifterna från 2017 skulle höjas med c:a 10% för att följa hyresmarknaden. Deltagarna verkade nöjda med såväl genomförda aktiviteter som förvaltningen varför mötesförhandlingarna kunde genomföras på ett effektivt sätt. Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med tipspromenad, vårtal på trappan, brasa i sjökanten och fyrverkeri från bryggan. I parstugan serverades kaffe med hembakat bröd och i kiosken sålde scouterna varm korv och våfflor.  Årets vårtalare Lars Johansson som tidigare hade valts till årets Sparreholmare hälsade våren med ett fyrfaldigt leve och Kyrkokören sjöng de traditionella vårsångerna.

Festival. För fjärde året i rad genomfördes den 21 maj tillsammans med Bygderådet en vårfest som detta år utökats till en festival med musikframträdanden av Sparreholmsbor såväl infödda som inflyttade och utflyttade, proffs och amatörer med en härlig blandning av pop och klassiskt.
Före festivalen planterades äppelträd i familjeparken för att hedra Årets Sparreholmare och Årets Sparreholmsföretagare och kvällen avslutades med grillfest på logen med allsång ledd av lokal musiker.

Sparreholmarna spelade SparreholmsvalsenFotograf: Sparreholmarna spelade Sparreholmsvalsen

Sparreholmarna spelade Sparreholmsvalsen

Midsommarafton firades på sedvanligt sätt, där Spelorrarna från Flen inledde firandet på gamla och nya instrument. Publiken ström-made till och välkomnades vid grinden med dragspelsmusik av Kerstin Lindkvist och Per-Anders Nilsson. Cirka 600 personer fanns på plats när majstången fördes in. När den väl var på plats blev det musik och danslekar med Kerstin Lindkvist Ekholm. Lotterier, chokladhjul, fiskdamm, pilkastning och porslinskrossning var som vanligt populära aktiviteter. Kaffe med bröd hade en strykande åtgång liksom den varma korven och glassen. Ett stort antal av föreningens medlemmar arbetade hårt under flera timmar för besökarnas trevnad och fick som belöning följa med på den hemliga resan.

Kaffebord med flera valmöjligheterFotograf: Kaffebord med flera valmöjligheter

Kaffebord med flera valmöjligheter

Cykelloppet Båven runt genomfördes i strålande sol första lördagen i augusti.
308 cyklister kom i mål från de tre olika bansträckorna vilket är något färre än föregående år. Många av cyklisterna kom utan att vara föranmälda, varför vi kan tacka det fina vädret för att vi fick så många deltagare. Vid våra depåer hade vatten och saft, bananer och gurka en strykande åtgång.
I mål serverades som vanligt korv och dryck och vinster lottades ut på startnumren.
Alla deltagare förklarade sig mycket nöjda med arrangemangen, varför vi törs hoppas på
ett välbesökt lopp även kommande år.

300 cyklister på LandsvägsgatanFotograf: 300 cyklister på Landsvägsgatan

300 cyklister på Landsvägsgatan

Den hemliga resan gick det här året till Stockholm och Hembygdsförbundets 100-årsfirande på Skansen, där det i varje hus visades exempel på hembygdsaktiviteter.

Hembygdsresa till SkansenFotograf: Hembygdsresa till Skansen

Hembygdsresa till Skansen

En lunchbuffé på restaurang Solliden smakade utmärkt som avslutning.

Berättarkväll
I oktober besöktes föreningen av tre mogna herrar som alla fyllt 90 och berättade om sin uppväxt i Sparreholm på 30-talet. Knut ”Noppan” Segelbäck berättade om sitt intresse för motorer och hur han fick förtroendet att köra lastbil redan vid 13 års ålder. Åke Carlsson berättade om sin framfart på häst genom samhället och Sten Lindkvist om att arrangera idrottstävlingar i Gråladabacken.

Berättarkväll Åke, Sten o NoppanFotograf: Berättarkväll Åke, Sten o Noppan

Berättarkväll med Åke, Sten o Noppan

Vill du läsa mer om berättarkvällen? Klicka här!

Musiklyssnarkväll
På eftersommaren kunde vi lyssna till drag-spelsmusik, tävla i musikgissning och ta en svängom på logen till Flens dragspelsklubb.

Flens dragspelsklubb Fotograf: Flens dragspelsklubb

Flens dragspelsklubb

Julmyset ersattes 2016 av ett förenings-gemensamt marknadsarrangemang på åkeriområdet med ”Jul i Sparreholm”. Ullspinneriet hade samlat ihop marknads-försäljare på åkeriplanen och inne på boulehallen samlades några av ortens föreningar. Hembygdsföreningens del i arrangemanget var kaffeservering på boulehallen.
Gun Johansson har ansvarat för uthyrningar och kontakter med hyresgäster och även ansvarat för lokalvården. Hembygdsgården har som vanligt varit flitigt utnyttjad av föreningar och privata festarrangörer.

Nisse Johansson har med hjälp av en grupp aktiva pensionärer underhållit byggnader och park.
Sörmlands museum har gjort en inventering av våra kulturhistoriska byggnader och Länsstyrelsen har beviljat medel för omlägg-ning av tak och bekämpning av trägnagare.

Nytt tak på logenFotograf: Nytt tak på logen

Nytt tak på logen

Bättre entré för rörelsehindrade.
Planering pågår för att bygga en extra entré till parstugan, som är bättre anpassad för rörelsehindrade. Ansökan om bygglov beviljades i oktober och redan i december påbörjades grundarbetet för ett förråd under en utbyggnad på parstugans bakre långsida. Den nya entrén kombineras med en säkrare trappa till köket och blir samtidigt en genväg till toaletthuset.

Förberedelser för byggarbeteFotograf: Förberedelser för byggarbete

Förberedelser för byggarbete

Föreningens ekonomi bygger på intäkter från medlemsavgifter, programverksamhet och uthyrning och täcker i huvudsak kostnaderna för skötsel och underhåll av byggnader och park. Året som gått har gett ett klart positivt resultat.

Styrelsen har under året bestått av Karl Persson ordf., Marielle Munter vice, Göran Lindberg sekr., Hans Ökvist kassör samt ledamöterna Yvonne Sandmark, Kent Larsson, Nils Johansson, Sivert Johansson, Lena Pantzar, Nils Erik Jacobsson och Conny Johansson.