Verksamhet 2017

En utbyggnad av parstugan med en ny handikappvänlig entré var årets största underhållsprojekt. Det kostade en ansenlig summa pengar, men vi har fått bidrag både från Länsstyrelsen och kommunen. Midsommarfesten som samlade tusentalet besökare och sjunde upplagan av Cykelloppet Båven runt gav båda ett gott ekonomiskt utbyte. Massor av ideellt arbete belönades med en bussresa till Vikbolandet.

Årsmöte hölls söndagen den 9 april 2017 i församlingshemmet då hembygdsgården var upptagen av byggarbete. Karl visade med film och bildspel vad som hänt under det gångna verksamhetsåret. Deltagarna verkade nöjda med såväl genomförda aktiviteter som förvaltningen varför mötesförhandlingarna kunde genomföras på ett effektivt sätt. Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Styrelsen har under året hållit sex styrelsemöten och därutöver har olika arbetsgrupper samlats vid ett flertal tillfällen. Några styrelseledamöter har deltagit i kurser och möten på krets- och distriktsnivå. Vid ett tillfälle under våren hölls en ordförandekonferens för Sörmlandsdistriktet i Sparreholms församlingshem och vår förening arrangerade förplägnaden.

               Vårtalare Magnus Svensson

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med tipspromenad, vårtal på trappan, brasa i sjökanten och fyrverkeri från bryggan. I parstugan serverades kaffe med hembakat bröd och i kiosken sålde scouterna varm korv och våfflor.  Årets vårtalare Magnus Svensson talade om en ljus framtid med en egen friskola och hälsade våren med ett fyrfaldigt leve. Kyrkokören sjöng de traditionella vårsångerna.

Vårfesten startade med att den nya friskolans projektgrupp som valts till Årets Sparreholmare planterade ett äppelträd i Familjeparken. Efter en tipspromenad till Hembygdsgården fortsatte aktiviteterna inne på logen denna kyliga vårkväll. Ute värmde bara grillarna, men inne värmdes vi av underhållning av lokala musiker.

Så här gör flickorna…….

Midsommarafton samlade som vanligt stor publik och firades på sedvanligt sätt med underhållning av Spelorrarna från scenen och dans kring stången med danslekar och dragspelsmusik av Kerstin Lindkvist Ekholm. Nära tusen personer fanns på plats när majstången restes. Lotterier, chokladhjul, fiskdamm, pilkastning och porslinskrossning var som vanligt populära aktiviteter. Kaffe med bröd hade en strykande åtgång liksom den varma korven och glassen. Ett stort antal av föreningens medlemmar arbetade hårt under flera timmar för besökarnas trevnad och fick som belöning följa med på den hemliga resan.

Joacim WäpplingFotograf: Joacim Wäppling

Cykelvärdsmästaren m.m. Susanne Ljungskog placerade sig i täten inför starten på 82 km

Cykelloppet Båven runt startade i solsken men efter en timmas åkning fick cyklisterna lite svalka av en kraftig regnskur. Totalt 260 cyklister ställde upp på de tre olika banorna vilket är något färre än tidigare år. En av deltagarna var världsmästaren i linjelopp åren 2002-2003, Susanne Ljungskog från Nykvarn. Från Sparreholm deltog ett flertal aktiva cyklister.
Längs banan serverades bananer, gurka och vatten och i mål serverades som vanligt korv och dryck och vinster lottades ut på startnumren. Deltagarna förklarade sig mycket nöjda med arrangemangen, varför vi törs hoppas på ett välbesökt lopp även kommande år.

Karl PerssonFotograf: Karl Persson

Yvonne med strutsar

Den hemliga resan för alla som under året medverkat med en ideell insats gick det här året till Vikbolandet där vi först besökte Zarah Leander-museet i Häradshammar och fick en intressant föreläsning om Zarah Leanders liv. Sedan gick färden vidare till Vikbolands Struts där vi kunde se både nykläckta och fullvuxna strutsar i stall och hagar och äta lunch på ett gårdsmagasin där det serverades strutsfilé.

Petter Wingren diktar och sjunger

Berättarkväll
Vår församlingspräst Petter Wingren kan både dikta och sjunga och traktera ett flertal instrument. På en berättarkväll fick vi ta del av hans berättelse i ett flertal dikter och visor.

Musiklyssnarkväll
På eftersommaren kunde vi lyssna till dragspelsmusik, tävla i musikgissning och ta en svängom på logen till Flens dragspelsklubb.

Siw Andersson berättar om sin pappas frisersalong

Jul i Sparreholm firades liksom föregående år tillsammans med ett 30-tal hantverkare och ett flertal föreningar på åkeriområdet och i boulehallen. Hembygdsföreningens del i arrangemanget var kaffeservering och bildutställningar.
Boulehallens väggar dekorerades med kulisser från de bygdespel som spelades upp 2008-2009 och på en skärmutställning visades ett antal bilder på byggnader och personer från förr.

Uthyrning
Gun Johansson har ansvarat för uthyrningar och kontakter med hyresgäster och även ansvarat för lokalvården. Men vid vårstädningen deltar många hjälpande händer och städningen går som en dans. Hembygdsgården har som vanligt varit flitigt utnyttjad av föreningar och privata festarrangörer och logen är mycket populär som bröllopsfestlokal.

Karl PerssonFotograf: Karl Persson

Nu kan man komma in i parstugan utan trappa

Ny handikappvänlig entré
Mitt i den snöfattiga vintern startade vi upp arbetet med att bygga en ny handikappvänlig entré till parstugan. Många ideella krafter deltog i grund-arbetet med utgrävning för ett förråd under den nya utbyggnaden på par-stugans bakre långsida. För byggnads-arbetet anlitades Granbacken Bygg med kunniga snickare som också installerade en ny säkrare trappa till köket i källarplanet. Byggprojektet kostade nästan 400 000 kr men Länsstyrelsen och Flens kommun har tillsammans bidragit med 150 000 kr.

Föreningens ekonomi bygger på intäkter från medlemsavgifter, programverksamhet och uthyrning och täcker i huvudsak kostnaderna för skötsel och underhåll av byggnader och park. Året som gått har vi dock använt en stor del av tidigare års överskott till bygginvesteringen.

Lokalhistoria på nätet
Föreningen hänger med i den moderna informationstekniken. En stor del av informationen till medlemmarna sker via e-post. Förutom hemsidan finns nu också en Facebooksida och en del av arkivet har digitaliserats och sparas som en kopia i molnet. Delar av ortens historia i text och bild finns på föreningens sida i Bygdeband. Men vi samlar fortfarande pressklipp i stora pärmar.

Styrelsen har under året bestått av Karl Persson ordf., Marielle Munter vice, Göran Lindberg sekr., Hans Ökvist kassör samt ledamöterna Yvonne Sandmark, Kent Larsson, Nils Johansson, Sivert Johansson, Lena Pantzar, Nils Erik Jacobsson och Conny Johansson.

Styrelsen tackar alla som med ideella arbetsinsatser eller gåvor bidragit till föreningens fortsatta verksamhet.

Sparreholm i mars 2018

Hyltinge hembygdsförening
Styrelsen