Johannisdal

Johannisdal. Bostad med affärslokal byggdes år 1890.

Affärsverksamheten pågick fram till 1979.

Bakgrunden till Johannisdals affär.

Först startade Anders Olsson född 22/4 1858 i Malung en affär vid Korshäll nära nuvarande Johannisdal. Troligen fick han ekonomisk hjälp av sin mor Anna Andersdotter född 12/8 1825 i Malung. Hon bodde hos sin äldste son Mats som hade Fågelsunds Storgård i Bettna. Vid Anders död 1887 tog brodern Johan vid affären i Korshäll.

Johan Olsson var född 31/8 1863 i Malung och lät år 1890 bygga en ny affär Johannisdal. Han var handlare här till sin död 1908. Modern Anna Andersdotter flyttade då hit från sin dotter och måg i Tystberga. Modern avled år 1909 vid Johannisdal.

Johan Olssons hustru Sofia Charlotta född 12/11 1870 i Helgesta. Hon gifte om sig med biträdet August Erik Klasson född 3/8 1878 i Sättersta. De drev affären till år 1931 och ägde den till år 1941.

Handlare från 1931 till 1941 var Georg Andersson född 3/9 1888 i Stora Malm. Hans hustru Anna Elisabet Nord född 6/10 1890 i Eskilstuna Fors.

Ägare och handlande från 1941 var Nils Bergqvist född 3/5 1908 i Österåker. Hans hustru Agnes Maria Lindqvist född 31/1 1908 i Lilla Malma.
Förening:

Hyltinge Hembygdsförening

Skapad av: Hyltinge Hembygdsförening (2014-06-21 22:05:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hyltinge Hembygdsförening (2014-06-21 22:05:59) Kontakta föreningen