Sedan hembygdsgården byggdes och vi har kunnat utnyttja udden i anslutning till hembygdsgården har det funnits minst en brygga för att angöra en båt eller för att sitta på bryggorna och doppa fötterna. Med tiden har bryggorna tagit stryk av isen och flytkropparna har tappat flytförmåga. När båtklubben bytte ut några av sina gamla bryggor fick föreningen överta några av båtklubbens kasserade brygg-delar men nu har de också blivit för gamla för hembygdsgården. För att inte riskera något olycksfall har nu föreningen beslutat att ta bort de gamla bryggorna och bara lämna kvar en kort brygga för att kunna ta emot enstaka båtgäster. Om de gamla bryggorna ska ersättas med nya kommer styrelsen att ta ställning till under hösten.


Förening:

Hyltinge Hembygdsförening

Skapad av: Karl Persson (2022-07-20 14:26:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl Persson (2022-09-14 21:00:09) Kontakta föreningen