Hembygdsföreningen har öppnat upp igen efter pandemin och hållit sitt traditionella årsmöte med filmvisning  och kaffesamkväm i parstugan vid Hembygdsgården. Ett 40-tal av föreningens 277 medlemmar var närvarande och omvalde Karl Persson till ordförande för 24:e gången.
Mötesdeltagarna bjöds på 25 minuters filmglimtar från föreningens aktiviteter under året som gått. Till minne av Kristina Carlson och Lars Karlsson som lämnat oss under året visades också en bildkavalkad från några tillfällen där dessa personer gjort betydelsefulla insatser för föreningen. 
De formella mötesförhandlingarna leddes som vanligt av Nils Erik Jacobsson och av styrelsen omvaldes alla som var i tur att avgå.  Annika Larsson Berg hade framfört önskemål att lämna styrelsen i förtid och ersattes av Lotta Cederfeldt som är fritidsboende i Sparreholm och under flera år flitigt deltagit i våra aktiviteter. 
Medlemsavgiften för 2023 höjdes till 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj medan hyresavgiften förblir oförändrad.
Föreningen planerar närmast för Valborgsmässofirande med tipspromenad, körsång, vårtal och brasa. En Loppmarknad blir det i maj och till midsommar planeras för ett traditionellt Midsommarfirande.
Cykelloppet Båven runt överlåtes till annan arrangör och året avslutas förhoppningsvis med en Julmarknad. För dem som under året medverkat aktivt vid våra arrangemang planeras en hemlig resa som varit tradition i många år utom de senaste pandemiåren. Till 2023 ser vi fram emot ett 80-årskalas. 


Förening:

Hyltinge Hembygdsförening

Skapad av: Karl Persson (2022-04-06 21:41:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl Persson (2022-07-10 17:08:24) Kontakta föreningen