Båven runt på 2 timmar och 10 min

Långa banan på nionde upplagan av Båven runt blev några km kortare på grund av brobygget vid Jälund på Hyltingeö. Sol hela dagen men ingen extremvärme. Snabbaste cyklisten på långa banan kom i mål redan efter två timmar och 10 minuter. Totalt deltog 230 cyklister och många tackade för ett trevligt arrangemang. 

Det var gemensam start vid kiosken på Landsvägsgatan i Sparrreholm kl 9:00 när 150 cyklister som valt den långa banan startade i riktning mot Stjärnhov och 85 cyklister på 44 km-banan i riktning mot Flen för att i Bilsbro-rondellen vika av söderut mot Årdala. Efter klockan 10 startade en grupp barn, vuxna och pensionärer sin 8-kilometersrunda via Hyltinge kyrka till depån vid Hagtorp och vidare tillbaka förbi badplatsen och över bron till målet vid kiosken. 

Redan 20 minuter över 10 kom första man till målet och det var Fredrik Pettersson från Årsta, som hade kört 44-kilometersbanan flera gånger tidigare. 2017 var han först i mål men blev 2018 frånåkt i spurten av Martin Elmwall.  Tvåan Markus Erngrund från Stockholm har också med framgång kört samma bana flera gånger tidigare och var först i mål 2016.   

Klicka här så kommer du till ett längre reportage med flera bilder

Klicka här så kommer du till en sammanställning över använd tid.

 


Editerad av: Karl Persson (2020-07-28 10:28:07)