Info om föreningen

Hyltinge hembygdsförening grundades redan 1943 och förvaltar en vackert belägen hembygdsgård intill väg 57, vid utfarten från Sparreholm mot Gnesta. Hembygdsgården ligger i en ekbacke, på en udde i sjön Båven, 1 km NO om Sparreholms samhälle.

Förutom huvudbyggnaden (bilden ovan) som är en parstuga från 1700-talet, finns en gårdssmedja som gjorts till museum och en dansloge för sommarfester.


Vy från parkeringen

Vy över parken

Vy från scenen: Smedja, parstuga och kiosk


Parstuga, västra rummet, 25-30 pers


Parstuga östra rummet, 25-30 pers


Parstuga Kök.


Loge (Bild före tillbyggnad av entrétak)


Loge vy från entrén.
Bord och stolar för 120 personer finns.


Loge, vy mot söder


Loge, scenutrymme
Foton: Bengt Elmwall

Vill du boka hembygdsgården? Klicka HÄR för att komma till bokningen!

Föreningens mål och verksamhet är att samla bygdens folk till traditionellt valborgsmässofirande, midsommarfest, friluftsgudstjänst, öppet hus med kaffeservering, tipspromenader och tidigare julmarknad som från 2012 arrangeras som Jul Mys. Föreningens största aktivitet är midsommarfirandet. Då kommer 1000-1500 personer för att dansa kring midsommarstången, titta på dansuppvisning, kasta pil och boll, spela på chokladhjul och ta lotter, dricka kaffe och umgås i parken. På kvällen kan det ordnas dans på lövad loge, kontrollera aktuellt års program. Föreningens medlemmar arbetar ideellt med att underhålla och bevara kulturbyggnaderna och parkområdet.Föreningens ekonomi bygger i första hand på inkomster från den egna programverksamheten men också på korttidsuthyrning av lokalerna till fester och andra sammankomster. I parstugans källarplan finns ett modernt kök. Bakom parstugan finns ett mindre timmerhus med moderna toaletter.
Föreningen har omring 320 medlemmar, de flesta bosatta i Sparreholm, men också andra personer, med anknytning till orten, är medlemmar.
Museum
Museiverksamheten är relativt liten men speglar ändå en del av vardagen hos en tidigare generation Sparreholmsbor. Museibyggnaden är en gårdssmedja från 1800-talet från gården Valsund några km från hembygdsgården.
Smideshärden är inte brukbar men blåsbälgen är i orginal. Den använde smeden för att få luft under härden. Bland museiföremålen kan nämnas en pinnstol från 1890-talet tillverkad på Sparreholms möbelfabrik, en träsvarv, gamla sågverksredskap, hushållsredskap för mjölk och smör.Logen är byggd på 1960-talet av gammalt timmer. Den används som dans- och festlokal. 

Stöd föreningen med ditt medlemskap.
Medlemsavgift: 75:-/person och år. Sätt sin på BG: 5679-1908
OBS! Vid betalning, var noga med att ange namn o adress, telefonnr samt E-postadress.
Till ”medlemsanmälan”

 

Information, kontakta

Ordförande:
Karl Persson
Tel: 0157-30197
E-mail: [email protected]

Sekreterare:
Göran Lindberg
Tel: 0157-302 09
E-mail: [email protected]