Efter Valborg kommer Vårfest

Nu har vi klarat av Valborgsmässofirandet med allt som hör till med körsång, vårtal, brasa och fyrverkeri. Magnus Svensson höll ett tal till våren och gladde sig åt all den positiva respons som visats för jobbet som nedlagts för att få till en bra friskola i Sparreholm. Magnus är en av sex personer i den skolgrupp som nyligen tilldelades utmärkelsen Årets Sparreholmare.

Entré i markplan på parstuganFotograf: Entré i markplan på parstugan

Entré i markplan på parstugan

Entré i markplan på parstugan
Under tidig vår har det väsnats en del bakom parstugan. Ett nytt förråd har byggts till i anslutning till köket i källarplanet och ovanpå förrådet har det tillkommit en ny entrébyggnad i markplan. Där slår man flera flugor i samma smäll genom att också bygga en ny trappa mellan kök och samlingslokaler. Byggnadsarbetet är nästan klart men en del markarbete återstår för att rullstolsburna lättare skall kunna komma in i parstugan.

Logen vid hembygdsgårdenFotograf: Logen vid hembygdsgården

Logen vid hembygdsgården

Till Vårfesten den 13 maj får vi fira ett nytt jubileum för då är det 50 år sedan logen invigdes. Logen byggdes för att kunna hålla dansbana under tak efter ett antal år med flera ”regndanser”. Logen är Hembygdsföreningens största och mest utnyttjade lokal. Här firas varje sommar ett flertal bröllopsfester och andra större samlingar. Tack vare den stora grupp frivilliga medarbetare som ställer upp varje gång Göran eller Nisse kallar till arbetsträffar så kan vi glädjas över att kunna visa upp mycket välvårdade lokaler.