Nytt år och nytt byggprojekt

Hembygdsföreningens styrelse har i flera år pratat om att göra parstugan bättre tillgänglig för rörelsehindrade. Nu är det på gång.
Grundläggningsarbetet för en ny entré utan trappsteg på sidan mot toaletthuset har just påbörjats och tack vare den milda inledningen på vintern har det gått bra att gräva. Men det finns en liten bergklack i botten på gropen som måste behandlas med hårdhandskar för att man ska kunna bygga en stadig bottenplatta och ett förrådsutrymme under entréplanet. Byggkommittén hoppas att arbetet kan göras klart under våren så att entrén kan utnyttjas när det är dags för sommarens aktiviteter. Entrén kommer att byggas in i en ny hall där det också blir plats för en mindre brant trappa till köket i källarplanet. Sprängskissen nedan visar hur det kommer att se ut.

Bygglovshandlingar_0004Fotograf: Bygglovshandlingar_0004