Styrelsen


Styrelsen är aktiv och ett varierat program genomförs varje år. Underhåll av byggnader och mark är ett omfattande, positivt och stimulerande arbete.

Ordförande: Bo Westman tel. 0730-21 90 50              

Vice Ordförande: Magnus Åhman tel. 0733-71 81 65         

Kassör: Kjell Larson tel. 070-360 84 82               

Sekreterare: Ann-Louise Carlsson

Ledamöter och suppleanter:

Birgitta Samuelsson, Ingemar Lund,  

Bertil Lorentzon, Ola Svensson, Anna Hallgren

Åke Lindkvist, Bo Karlsson

Editerad av: Ingemar Lund (2020-02-22 15:02:05)