Styrelsen


Styrelsen är aktiv och ett varierat program genomförs varje år. Underhåll av byggnader och mark är ett omfattande, positivt och stimulerande arbete.

Ordförande: Bo Westman tel. 0730-21 90 50              

Vice Ordförande: Magnus Åhman tel. 0733-71 81 65         

Kassör: Kjell Larson tel. 070-360 84 82               

Sekreterare: Ann-Louise Carlsson

Ledamöter och suppleanter:

Jahn Stenström, Ingemar Lund,  

Bertil Lorentzon, Ola Svensson, Anna Hallgren

Åke Lindkvist, Bo Karlsson

Förening:

Hylte Hembygdsförening

Ändrad av: Hylte Hembygdsförening (2021-03-18 10:02:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Hylte Hembygdsförening (2018-11-27 07:37:13) Kontakta föreningen