Styrelsen 2022


        Ordförande               Vice Ordförande         Sekreterare               Skattmästare     

      Image                Image              Image                 Image

                   

 Anders Kragner             Per Jonsson               Kerstin Ericsson     Björn Johansson-Elmervik


Övriga ledamöter

Jonas Berndtsson, Arne Månberg, Robby Åberg, Lisbeth Hall

Suppleanter

Harry Kjellberg, Dagh Larsson


Hedersmedlemmar

Vega Carlsson

Ulla Danielsson

Gunborg Lindahl

Alvar Olsson

Gerd Sjögren

Bengt Andersson

Inge Persson


 

Förening:

Huskvarna Hembygdsförening

Skapad av: Lisbeth Hall (2019-10-31 19:20:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lisbeth Hall (2022-03-27 13:00:24) Kontakta föreningen