Kruthuset


Kruthusets historia

Huskvarna Krutbruk behövde ett nytt förvaringsställe till krutet som man tillverkade. Det måste ligga utanför staden man började bli orolig att förvara krut så nära inpå bebyggelsen. Det då nuvarande Kruttornet låg alldeles för nära begyggelsen. Taket på byggnaden var dessutom inte så bra.


Ny plats utanför bebyggelsen     

Direktör Pehr Bremer vid Huskvarna krutbruk ställde till förfogande sitt ägandes hemman Hagstengärdet, man ansåg att en brygga ned till sjön vore nödvändig. Vägarna var bedrövliga så Vättern användes för tyngre transporter. Någon sådan brygga kom aldrig på plats. Bremer sade sig gärna vilja avstå platsen till kronan, ”då detta Magazins hus är ganska angelägit”. Platsen var belägen 100 alnar från den allmänna landsvägen och 20 alnar från sjöstranden, så högt över sjön att man inte behövde befara någon fuktighet för magasinet.                                                                                              


Entreprenad förfarande år 1769

I en kungörelse från 1769 utbjuds till entreprenad för uppförande av Kruthuset. 

Ett av buden kom från Imagedåvarande landsfiskalen i Jönköping Anders Sjölin som erbjöd sig att uppföra kruthuset för 9 590 daler silvermynt.

Den som fick arbetet att bygga upp Kruthuset var “tracteuren” Magnus Benedictius från Stockholm, för 8 213 daler och 10 2/3 skillingar i silvermynt.

Först skulle 20 kubikfamnar jord grävas upp forslas bort  kostnad 30 daler.   

30 kubikalnar gråsten, eller lass sprängd gråsten för en daler per lass enbart till grundmuren som är två fot över land horisonten och tre fot fundament under, kostnad2 496 daler5.

85 000 ”godt och wälbrändt Murtegel af Ordinär sort”  Välbrända takpannor kostnad 180 daler.                            

Tre skeppund järnplåtar till åsen, takfoten gavelmurens täckning kostnad 180 daler. 

Slutsumman på arbetet blev dock 11 326 daler och 15 skillingar, alltså en förlust för Benedictius.


Bygglöner

Murargesällernas dagsverken beräknades till 2 daler per dagsverke och det gick åt 450 dagsverken.

Hantlangarna betalade man inte så högt de fick nöja sig med 26 skillingar, medan timmermännen tog 1 daler och 16 skillingar per dagsverke.


Byggtid

Det finns inga säkra bevis för den exakta tiden för kruthusets uppförande .

Troligen påbörjades arbetet under våren 1770 och byggnaden stod färdig hösten 1771.


Dörrarna

Järndörren värderades till 70 daler, innerdörren av ek eller goda furuplankor var billigare den kostade 15 daler.

Dörrarna finns kvar än idag.

ImageImage


Verksamheter

Sin första uppgift som förvaringsplats för krut från Huskvarna Krutbruk fick inte huset uppehålla så länge. Den 2 april 1792 gick nämligen hela Huskvarna Krutbruk i luften med dunder och brak exploderade 35 ton krut det var som en jordbävning, berättas det.  Krutbruket låg där skolköksbyggnaden för Alfred Dahlinskolan idag ligger.

Fram till 1900 talet har det brukats som förvaringsplats åt krut från annan kruttillverkning, krutet förmedlades till Stockholm och Vaxholm.

1882 Visar en kvartalsrapport att vikten av det förvarade styckekrutet  var 21 254kg och 25 079kg för handgevärskrutet.


Allmän förvaring – Tänkt att blir gravkapell eller Tjänstemannamäss

Vid årsskiftet 1907-08 upphörde Kruthuset att användas till sitt ursprungliga ändamål. Huskvarna köping köper då Kruthuset för 500 kr av Kronan.

Ända fram mot 1930 talet förvarades säd och potatis, även lager för Huskvarna Borstfabrik och för en del privata personer som förvarat sprängämnen.

Under 1930 talet senare hälft ventilerades det en hel del olika planer för Kruthuset, bla att man skulle förvandla Kruthuset till gravkapell. Junex ville göra köpa huset och göra om det till tjänstemannamäss. Då skickade Hembygdsföreningen expressbrev till riksantikvarien som då avstyrde detta projekt.


Museum

1938 på begäran av Hembygdsföreningen överlät staden istället förvaltningen av byggnaden på föreningen. Först 10 år senare kunde samlingarna ordnas och göras tillgänliga för allmänheten. Den person som la ner mycket uppoffrande och osjälviskt arbete var Georg Sahlström. För detta fick han en officiell utmärkelse nämligen Vasa-ordern

Den 11 september 1949 invigdes Huskvarna Museum i Kruthuset.


Flyttades ca 15 meter

För att lämna plats åt den nya motorvägen behövdes Kruthuset flyttas ca 15 meter närmare Grännavägen. Den 27 Oktober 1965 rullades runt 650 ton av 90 000 tegelstenars byggkonstruktion från år 1771, 15 meter.

Förberedelserna hade pågått i 7 veckor,  flytten började på morgonen och avslutades vid middagstid.

   Image 

Husflyttarfirman Fritz Persson Lister-Mjällby kunde alltså känna sig tillfreds, fakturan slutade på 113 000 kr, men om ett misslyckande hade inträffat med byggnaden skulle entreprenören mist hela entreprenadsumman enligt kontraktet med Huskvarna stad.

I samband med flytten byggde man till en undervåning.

 


Tillbaka till föreningens historia

Editerad av: Lisbeth Hall (2020-08-30 06:54:43)