Föreningens historia


Huskvarna Hembygdsförenings historia

1922

 • Föreningen bildades

1923

 • Föreningens stadgar klubbades  
 • Vår Hembygd gavs ut för första gången

1928


1930-talet 

 • Under hela 1930-talet pågick utgrävningen av Rumlaborg under ledning av Hembygdsföreningens ordförande Georg Sahlström. Fynden vid utgrävningarna blev grundstommen i Stadsmuseets samlingar (Kruthuset)                                    Läs mer om Rumlaborg
 •  1930 fick föreningen i uppdrag att medverka vid namnsättningen av nya gator. Bland annat är följande gatunamn förslag från Hembygdsföreningen: Sturegatan, Wilhelm Thamsväg och Fågelsångsvägen.

1940-talet

 • 1942 återupptogs utgrävningarna av Rumlaborg efter att ha legat nere under några år, och även dessa fynd finns i föreningens samlingar.
 •  1949 den 11 september invigdes Stadsmuseet i Kruthuset Läs mer om Kruthuset

1950-talet

 • 1950 bildades hembygdsföreningens damklubb, vilken sedan verkade i många år.
 • 1951 27 februari flyttades Kroatorpet till sin nuvarande plats.  Läs mer om Kroatorpet
 • 1954 Huskvarnasången som ofta har sjungits på föreningens möten och som sjöngs mycket under jubileumsåret 2011, var färdigskriven och tryckt med noter.
 • 1955 Dokumentation av Huskvarnas gårdar påbörjades i Vår Hembygd.
 • 1956 Hembygdsföreningen tog över Kroatorpets kaféverksamheten, vilken tidigare hade drivits av en arrendator.
 • 1956 Började föreningen dela ut ett nyinstiftat kulturpris, vilket därefter delades ut under närmare femtio år.

1960-talet

 •  1960 Biografen Venus, senare Arcadia, rivs. Hembygdsföreningen fotograferade de fina målningar som Pelle Malmborg gjort på biografens väggar.
 • 1965 28 oktober flyttades Kruthuset till sin nuvarande plats och samtidigt byggdes en källarvåning.
 •  Under flera år var Hembygdsföreningen engagerad i den nya motorvägens sträckning.

1970-talet

 • 1970 Återuppfördes Brånerydsstugan bredvid Kroatorpet. Samtidigt byggde föreningen en källarvåning för serveringsrörelsen. Läs mer om Brånerydsstugan
 • 1971 Var föreningen med och startade en fristående universitetskurs i folklivsforskning.
 • 1972 Föreingen fyllde 50 år jubileet firades i Kruthuset.
 • 1972-1973 Två akademiska kurser (20poäng) i arkeologi, särskilt nordeuropeisk hölls i Kruthuset. Kurserna anordnades i TBV´s regi och förestods av Lunds universitets historiska institution.
 • 1973 Invigde invigde Alf Henriksson multivisions anläggningen i Kruthuset. Det blev totalt åtta olika bildprogram.
 • 1975 Fick föreningen av Husqvarna AB en lägenhet i Smedbyn som inreddes i gammal stil. 
 • 1977 Invigdes lägenheten i Smedbyn och gjordes tillgänglig för allmänheten.
 • 1978-1979 Bedrev föreningen kurser om ortsnamn och kryddväxter.
 • 1979 började Hembygdsföreningen hålla kurlturhistoriska föredragsserier, vilka sedan återkom varje höst fram till i början av 2000-talet.

1980-talet

 •  I 1980-talets början bidrog Hembygdsföreningen vid renovering av byggnaderna på Bruntorpsgård.
 • 1982 Invigde kung Carl XVI Gustav vapenmuseet i Smedbyn. Kungen besökte även Appelbladska smedjan med Harry Bergenblad som ciceron. 
 • 1983 Fick föreningen ta hand om Husqvarna Borstfabriks arkiv. Dessutom erhölls en del pengar för bland annat dokumentation av borstfabrikens historia. 
 • 1985 Fick föreningen ytterligare en lägehet i Smedbyn, i samma byggnad som den första av Jönköpings kommun. Denna nya lägenhet kallas Blomdahlska lägenheten eller Stockmakarelägenheten.
 • 1986 90år efter Borstfabriken startade gav Walter Hallerstig ut jubileumsboken om Borstfabriken.
 • 1989 Husqvarna AB fyller 300 år. hembygdsföreningen medverkar vid utgivandet av en bok om företaget skriven av Harry Bergenblad och Walter Hallerstig.

 1990-talet

 • 1990 11 augusti Hälsokällan återinvigs på sin nuvarande plats i slottsparken. Föreningens ordförande förättade invigningen.
 • 1993 Husqvarna Fabriksmuseum invigs för vilken Hembygdsföreningen är huvudman. 
 • 1994 Uppfördes för första gången Alf Henrikssons skådespel "Bara tusen korta år". Föreningen fick förlagsrätten till skådespelet.

2000-talet

 • 2002 Föreningen firade 80 års jubelium med ett fullsatt Kruthus där föreläsning och utdelning av blommor till välförtjänta veteraner i föreningen.
 • 2003 det var 100 år sedan motorcyklar började tillverkas i Huskvarna.
 • 2004 Junexfabrikens gamla arkiv hittades och föreningen fick ta hand om hela arkivet, men valde att lämna det vidare till folkrörelsearkivet i Jönköping.
 • 2005 Hembygdsföreningen blev en av huvudmännen för utdelning av Årets Huskvarnabo.
 • 2005 Fabriksmuseet noterade besöksrekord med över 27 000 besökare.
 • 2006 föreningens lokaler i Junexhuset invigs.

2010-talet

 • 2010 Föreningen fick motta sin nya fana av HK Majestät på Skansen i Stockholm
 • 2010 Medverkade föreningen i lokal TV och berättade om föreningens verksamhet och kommande program för jubeliusmåret 2011.
 • 2011 Boken de Första hundra åren ges ut av Hembydsföreningen när Huskvarna fyller 100år. Ett 25-tal personer medverkade i projektet.
 • 2011 Jubeliumsåret dokumentades på film av Christer Möller.
 • 2012 15 september Firades föreningens 90-års jubelium vid Kroatorpet.
 • 2013 Hembygdsföreningen startar upp en webbsida. 
 • 2013 Föreningen fick mottaga Motorhistoriska priset vid MHRE´s årsmöte i Täby. En bidragande orsak till priset var arrangemang av Windmill Throphy för motorcyklar och mopeder.
 • 2015 Boken Så minns vi vårt Huskvrna ges ut redaktör Björn Johansson Elmervik
 • 2017 Fotoutställning i Kruthuset startar.
 • 2017 Boken Människor, Miljöer, Minnen Huskvarna ges ut redaktör Björn Johansson Elmervik.
 • 2017 Hembygdsföreingen startar en Facebook sida, där bilder, referat och inbjudningar publiceras.

 


2020-talet

 • 2020  Årsmötet ställdes in i enlighet med restriktioner för den rådande Corona pandemin.

 • 2021 Kroatorpet byggs till med en ny inglasad avdelning, klart 18 nov.

                   Första digitala årsmötet p.g.a. Corona pandemin.

 • 2022  Hembygdsföreningen fyller 100 år vilket firas den 6 juni. Ett arrangemang under en hel dag.

  •  Kruthuset återinvigdes efter stor renovering av utställningarna.

  • Kroatorpets nya avdelning invigs och en 100 m lång rulltårta bjöds ut till besökarna.

  • Traditionellt nationaldagsfirande. 

             Runt 2000 besökare kunde räknas in.

Förening:

Huskvarna Hembygdsförening

Skapad av: Lisbeth Hall (2020-05-16 12:09:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lisbeth Hall (2022-07-08 09:00:06) Kontakta föreningen