Välkommen till Husby Gårds Museum


Huvudbyggnaden, den avlånga huskroppen med brutet tak är från början av 1800-talet. En större tillbyggnad gjordes sedan där en ordentlig entré och trapphus tillkom, och huset fick sin nuvarande form.Husby Gård har anor sedan långt tillbaka i tiden. Gården nämns i skrift första gången 1298. I början av 1700-talet blev Mats Johansson ägare till gården, och den har sedan dess gått i arv i samma släkt fram till ombildandet till museum på 1970-talet. Gården har under historien tjänat som kungsgård och har försett kronan med förnödenheter så långt tillbaks som medeltid, och kanske även vikingatid.

Patron Teodor Gustafson föddes 1858. Han växte upp som den yngste i syskonskaran, och blev den som så småningom kom att ta över gården efter sina föräldrar.

Teodor Gustafson fick tidigt delta i sysslorna på gården som på den tiden sköttes med djur och folk, då det inte fanns maskiner i lantbruket. Hans egen önskan var att bli militär, men fadern ville att han skulle bli lantbrukare, och så fick det bli. Han utbildade sig på lantbruk och lantbruksskolor i Skåne.

När fadern dog, övertog Patron Teodor gården i Husby, som han 1906 arrenderade ut. Därefter ägnade han sig, utöver omsorgen av gården och skogen, åt kommunala och andra uppdrag. Patron var intresserad av allt som var gammalt och fornt, och ägnade mycket tid åt traktens fornminnen.

När Patron Teodor avled 1942, ärvde hans syskonbarn Ragnar och Sigrid Åkerberg gården. Ragnar avled kort efter detta, och Sigrid blev ensam ägare. Efter att ett tag ha fortsatt driva gården, sålde hon egendomen förutom mangårdsbyggnaden vid Husby, och behöll även dess inventarier.

Patron Teodor hade uttryckt ett önskemål att vissa saker i hemmet skulle erbjudas till museer om det ansågs lämpligt. Sigrid hade dock en idé om att istället bevara föremålen på plats så som det var, och avsatte en fond för fortsatt drift av hemmet som museum. Resultatet blev ”Patron Teodor Gustafsons och Fröken Sigrid Åkerbergs Kulturstiftelse Husby Gård” som bildades år 1973.  Hemmet finns idag tillgängligt för att visa upp hur ett storbondehem från början av 1900-talet såg ut.

Ovanför den krokiga gamla trappan har tiden stannat. Här är rummen med sina möbler, samlarobjekt och bruksföremål bevarade från en svunnen tid. Upptäck hur folk levde under tiden kring förra sekelskiftet och ta chansen att promenera genom det historiska kulturlandskapet.

Boka din tid för guidad visning!

Förening:

Patron Gustavsson Frk Åkerberg Kulturstiftelse

Skapad av: Patron Gustavsson Frk Åkerberg Kulturstiftelse (2018-11-03 19:19:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Patron Gustavsson Frk Åkerberg Kulturstiftelse (2019-01-19 16:36:12) Kontakta föreningen