Spannmålsbod


  

Denna 1700-talsbod fick föreningen 1959 som gåva från makarna JW och Edit Eklund i Tomta. Boden flyttades först till minnesmonumentet i Arenberga, för att omkring 1970 flyttas till Täppavallen.

Editerad av: Björn Berglund (2019-02-14 10:02:30)