Magasinet


När tredje landningsbanan på Arlanda började byggas så försvann de sista resterna av gården Lindskrog, ett av många skjutsställen mellan Stockholm och Uppsala. På senare tid var Lindskrog bostad för kronoskogvaktaren. Spannmålsmagasinet kom till Täppavallen år 1997.

Editerad av: Björn Berglund (2019-02-14 09:59:43)