Sockenmagasinet


Den så kallade magasinsboden vid klockstapeln är byggd år 1770. Den användes som förvaringsbod varifrån lantbrukarna kunde låna utsäde när tiderna var dåliga. Boden fungerade som ett slags utjämningskonto mellan goda och dåliga skördar. Magasinskassan startade år 1767 och i mer än hundra år lagrades spannmål i boden på kyrktomten. År 1878 såldes det sista spannmålslagret ut. Nu blev det enklare och billigare att köpa utsäde från annat håll där skördarna varit bättre. År 1964 upplöstes magasinskassan och spannmålsmagasinet överläts till hembygdsföreningen.

Förening:

Husby-Ärlinghundra-Märsta Hembygdsförening

Skapad av: (2014-05-18 16:17:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Husby-Ärlinghundra-Märsta Hembygdsförening (2022-05-25 16:29:12) Kontakta föreningen