Om oss

Husby-Sjutolfts Hembygdsförening bildades 2003. Medlemsantalet har sen dess hållit sig relativt konstant på cirka 90-100 medlemmar och senaste åren vuxit en aning. Alla är välkomna till Husby-Sjutolfts Hembygdsförening – Gammal och ung, nyinflyttad och boende sedan generationer, oberoende av religion, politisk åskådning eller nationalitet!

Vi samarbetar har gemensamma aktiviteter med föreningarna i socknen och andra hembygdsföreningar. Vi vill aktivt medmverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landsbygdsmiljö och fornminnen. Vid samhällsplanering vill vi samarbeta med kommunala organ och andra kulturarganisationer. Vi vill ta initiativ som gagnar bygdens utveckling och att människor träffas och känner gemenskap.

Vi finns även på facebook! https://www.facebook.com/husbysjutolftshembygdsforening/