Medlemskap

Bli medlem och stöd Husby-Sjutolft hembygdsförenings arbete med att bevara kulturarv, sprida kunskap  och skapa mötesplatser i vår hembygd.

Enskilt medlemskap: 100 kr/år

Familjemedlemskap: 2oo kr/år

Förenings/företags medlemskap: 200 kr/år

Sätt in beloppet på plusgirokonto 203169-8 eller swischa till 072-7267790 och ange namn, epostadress, tel nr och adress.