Husby-Sjutolft kyrka

Husby-Sjutolfts kyrka härrör från 1200-talet och är utsmyckad av Albertus Pictor, vars namnteckning även återfinns ovanför sakristians ingång. Inte långt från Husby-Sjutolfts kyrka är Ekolsunds slott beläget. Slottet har sin grund i en sätesgård från 1300-talets början som sedermera kom i kung Gustav Vasas ägo. Under 1600-talet uppfördes slottet i formen av två L-formade längor, och det kom under 1700-talet att bli Gustav III:s favoritslott där han spenderade en stor del av sitt liv.