Ekolsunds slott och Värdshus

Inte långt från Husby-Sjutolfts kyrka är Ekolsunds slott beläget. Slottet har sin grund i en sätesgård från 1300-talets början som sedermera kom i kung Gustav Vasas ägo. Under 1600-talet uppfördes slottet i formen av två L-formade längor, och det kom under 1700-talet att bli Gustav III:s favoritslott där han spenderade en stor del av sitt liv. På senare år har slottet och wärdshuset renoverats och öppnats för aktiviteter, övernattning och måltider. TV-serien ”Biggest loser” spelas in här. Vid Hjälstavikens strandängar hittas Kungsängsliljan, havsörnar och inte sällan mycket sällsynta fågelgäster. Här möts spännande historia,  fantastiska naturvärden och en levande landsbygd.