2015

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2015

 

Styrelsen har under året bestått av: Elisabeth Söderlund (ordförande)

Lars Görling (kassör)

Susanne Fridh (sekreterare)

Malin Lagström

Anders Westerberg

Anna-Lena Wilson

Kenneth Mattsson

 

Revisorer har under året varit:         Karin Andersson

Else-Marie Nyberg

 

Valberedningen bestod av:                Lena Thorsson (sammankallande)

Carola Brissman-Lidén

Rosa Östh

 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten; 22/3 (konstituerande), 20/4, 11/5, 2/6, 7/9, 5/10, 7/12, 27/1 och 8/3. Dessutom hade vi den 23/9 ett uppstartsmöte för Bygdeband .

Medlemsantalet var vid årets slut 90 betalande medlemmar samt två hedersmedlemmar. 2015 ändrade vi så att medlemsår följer kalenderår, med förhoppningen att våra medlemmar skulle betala medlemskapet vid årets början, och det därmed blir lättare göra budget för året.

Vårsäsongen inleddes 26/2 med ett exklusivt besök på Enköpings Museums föremålsarkiv, och knöt an till föregående höstmötets tema. Vi fick se många spännande föremål insamlade från Husby-Sjutolft, exempelvis båten Gustaf III Adolf uppges ha jagat svan från (den övre båten). Vi fick även se en träbåt/kanot karvad ur en stock (nedre bilden), vilken upphittats i Fiskvik av Birger Oskarssons far vid dikning, och som man tidigare trott vara fr bronsålder men nu tror vara vikingatid (skall undersökas vidare). Vidare en pipa från 1700-tal (skänkt av E. Karlsson Kullinge) och en Bibel tryckt av Brockman 1728 (skänkt av Tegelmästaren Dahlström, Ekolsund). (ca 15 pers.)

 

Årsmöte hölls söndagen den 22 mars, vilken inföll på Jungru Maria bebådelsedag, den s k våffeldagen. Efer årsmötesförhandlingarna omvandlades dagen till ära 3 liter våffelsmet till våfflor med sylt & grädde! Efter våfflorna berättade Håkan Wall om ”Husby-Sjutolfts historia – från stenålder och fram till nutid” och gav sin tolkning om vad ”tolft” i vårt ortsnamn betyder.  Dagen avslutades med dragning i lotteriet. Intressant och uppskattat. Cirka 40 personer närvarade.

Efter förfrågan av Hembygsföreningen hölls kyrkan öppen under påskhelgen och kyrkans personal fanns på plats och berättade om väggmålningarna.

Söndagseftermiddagen 10 maj var det dags för blomsterspaning i Parnassen på programmet. De tappra deltagare, som trotsade det kulna vädret, fick en fin utflykt med tjusiga vyer över Hjälstaviken, nya & gamla blomsterbekantskaper och rikt fågelliv. Storlommen tutade och satte speciell prägel. Gunnar Sjögren och Ruth Hobro guidade förtjänstfullt. Vi fick bland annat se Vätteros (en parasit på hasselrötter), insektsspår i trädstam, lundsmörblomma (en av tre smörblommearter, där övriga är majsmörblomma och vanlig smörblomma). (Ca 10 pers. deltog.)

Fredag den 22 maj var det så dags för försommarpub med grillade hamburgare, barndisco med tilltugg och kubbspel. Full fart på barnen, men tyvärr lite få vuxendeltagare. (ca 10 vuxna och 10 barn i olika åldrar).

Midsommarfirandet inleddes kvällen innan med klädning av majstång med björklöv och blomster. Rätt bra uppslutning och väldigt positivt att helt nya personer kom och hjälpte till!

Det mulna vädret till trots blev 2015 års (19/6) midsommarfirande en succé!  Unga och äldre roade sig i dansens virvlar, med att dra lotter, fiska fiskdamm, åka traktorskrinda och fika hembakat. Ett fint reportage publicerades i EP 22/6 2015. (ca 300 pers).

Bra uppslutning med hjälp (efter viss påtryckning), men positivt att flera erbjöd sig via facebook-gruppen ”Festfixarna i Husby-Sjutolft”. Dock gick det inledningsvis mycket trögt med att få frivilliga. Vi hoppas det kommer fungera smidigare till 2016.

Efter liten påminnelse av Hembygdsföreningen, blev under sommaren den fina vägstenen i Kysinge rest igen! Den är gjord av sandsten och säger Uppsala 31/4 mil.

 

Söndagen  30 augusti körde så höstsäsongen igång med en visning av inventarierna i Husby-Sjutolft kyrka, bl a mässhaken från 1400-talet! Arrangör var Svenska Kyrkan, Villberga Församling, men Hembygsföreningen hade framfört önskemål av att få en visning. (ca 20 pers. deltog)

2o september var en cykelutflykt planerad till Mångelshögen, men det visade sig vara omöjligt få låna en nyckel till vägbommen. Istället visade Kenneth och Lisa Mattsson sitt fina torp Nazareth och man diskuterade Mångesvägens vägsträckning. (Ca 10 pers)

 

Höstmötet gick av stapeln den 21/10.  Annika Larsson, arkeolog på Uppsala Universitet berättade och visade bilder på temat ”Vattenvägen Garn-Örsundsbro-Hjälsta. Det ekonomiska landskapet i Uppland under vikingatid och tidig medeltid”. Hon berättade om Svitjodperioden (600-talet e Kr), järntillverkning från myrmalm i våra trakter och hur rikedom och maktstrider följde i dess spår. På den här tiden gick ett stort vattendrag från Garn till Hjälstaviken (på slätten mellan Husby-Sjutolft vägen och Hjälstavägen) och rakt söderut låg sedan Birka. Fortfarande idag finns vattnet kvar i form av Dumdals dike. Längs vattenvägarna finns flera Härvesta (Herfista). Närproducerad varm soppa och kaffe med kaka servervas. (Oväntat dålig uppslutning, endast ca 10 pers).

Annika Larsson är intresserad av att titta vidare på trakterna runt Husby-Sjutolft och efterlyser tips. Hembygdsföreningen kommer försöka spinna vidare på detta.

Den 8 november träffades delar av styrelsen (Lars, Susanne)  hemma hos Elisabeth för ett uppstartsmöte för Bygdeband. Vi loggade in med de användarnamn och passwords vi (styrelsemedlemmarna) fått tilldelade och tittade på hur Bugdeband är uppbyggt och enklaste tillvägagångssättet för att lägga in data.

Den 20/11 var det dags för filmpub, Hillman-filmen ”Den gula bilen” från 1963 (manus Folke Mellvig, filmtisering Arne Mattsson), vilken inspelats i Husby-Sjutolft med omnejd. Filmen var charmigt tidstypisk, med tjusiga filmstjärnor och många klichéer, men samtidigt en obehaglig påminnelse om att fanatism och terrorism har funnits länge och nu är mer aktuellt än på länge. Slutet var tvetydigt och lämnade en obehaglig känsla av ett de goda kanske i själva verket var delaktiga. Fina vyer från trakten kunde ses. Smörgåsbuffén gick åt framåt natten och många dröjde sig kvar en stund efteråt för att småprata. Extra roligt att flera medlemmar kom som annars inte deltar så frekvent och att det var blandade åldrar på deltagarna. Alla verkade ha en trevlig kväll (ca 25-30 personer).

Höstsäsongen avslutades den 10/1 2016 med traditionsenlig julgransplundring. Stämningen var hög när de ca 20 barnen och 15 vuxna kom igång.  Vi inledde med lotteriförsäljning, följt av dans runt granen och besök av tomten med stora säcken. Levande musik med Maria Bendz vid pianot, dansen förtjänstfullt ledd av Elisabet Lind och pratsam tomte (Magnus Bergman). Efter dansen flyttade vi till köket för fika. På försök erbjöds i år två alternativa fika-varianter. Dels billiga färdiga billiga assietter (bullskiva, sockerkaka, kaka), dels lite dyrare styckvisa bakverk (wienerbröd, krämbulle, äppelmunkar). Alla fikade (jmf ifjol när nästan ingen fikade utan åkte hem), och båda alternativen uppskattades. Under fikat drogs vinstlotterna (många vinster ca 50%). Nytt för året var en tävling ”Gissa-antal-sudd-i-burken”. Lotteri och tävling mycket uppskattade av barnen! Tid för samtal och umgänge bland de vuxna. Mycket positivt att de lite äldre barnen ville hjälpa till med lott- och fika-försäljning, samt flera frivilliga insatser (Elin Gustafsson i köket, förutom ovan nämnda). Stort tack till de friviliga! (ca 35 pers).

==============================

Vi strävar efter att samarbeta med Ekolsunds Byalag, Svenska Kyrkan (för tillgång til kyrkan, annars religiöst obunda) samt övriga hembygdsföreningar i kommunen. Detta för att variationsmöjligheterna och utbudet av aktiviteter skall öka.

Föreningen under året använt sin Facebook-sida till annonsering och rapportering av aktiviteter. Adressen är : www.facebook.com/husbysjutolft.hembygdsforening.  Under året har vi fortsatt använt facebook-gruppen ”Festfixarna i Husby-Sjutolft” för att nå ut och få frivilliga att hjälpa till med arrangerandet av midsommar och julgransplundring.

Vi är fortsatt medlemmar i Sveriges hembygdsförbund, vilka bl a erbjuder hembygdföreningarna en standardiserad hemsida. Husby-Sjutolft Hembygdsförening har ä en hemsida där som kontinuerligt uppdateras. Du hittar den under Hembygdsförbundet på www.hembygd.se/husby-sjutolft. Här annonseras aktiviteter, du hittar verksamhetsberättelser, årsmöteshandlingar, stadgar och vår verksamhet beskrivs.

Bygdeband är en databas, där intressanta fynd och berättelser kan läggas in under landets alla församlingar. Här kommer information från bygden kunna lagras kopplat till respektive by, fastighet eller person. Ni hittar informationen om Husby-Sjutolft på: www.bygdeband.se under Uppsala – Enköping kommun – Husby-Sjutolft församling (http://www.bygdeband.se/plats/177996/sverige/uppsala-lan/enkoping/husby-sjutolft/).

Studiecirkeln om Myrby-torpen har under året avslutats.

Under hösten 2014 smög sig stigfinnar-projektet något trevande igång.  Första steget var att samla ihop kartor från olika tider, intervjua äldre personer som rört sig mycket ute i skog.  Nästa fas kan vara att delta i den studiecirkel som Lagunda startar hösten 2016. Mer info kommer i höstprogrammet, på facebook och hemsidan.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi känner. Vi hoppas att fler vill ansluta sig till vår förening. Det är människors egna erfarenheter och idéer, som utvecklar och föryngrar – till gagn för vår bygd! STORT TACK!

 

Husby-Sjutolft den 20 mars 2016

 

 

 

Elisabeth Söderlund          Lars Görling        Susanne Frid            Kenneth Mattsson

 

 

 

Anna-Lena Wilson                     Malin Lagström                                                    Anders Westerberg