2014

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2014

 Styrelsen har under året bestått av:

                                                        Elisabeth Söderlund (ordförande)

                                                       Lars Görling (kassör)

                                                       Maria Bendz (sekreterare t om 27 augusti)

                                                       Malin Lagström ( t f sekreterare fr o m 9 oktober)

                                                       Elisabet Lind (t o m 27 augusti)

                                                       Anders Westerberg

                                                       Anna-Lena Wilson

                                                       David Eurenius

Revisorer har under året varit:        Karin Andersson

                                                       Else-Marie Nyberg

Valberedningen bestod av:     Lena Thorsson (sammankallande)

                                                      Carola Brissman-Lidén

                                                      Rosa Östh

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten; 16/3 (konstituerande), 26/3, 23/4, 9/6, 27/8, 9/10, 5/11, 14/1 , 11/2 och 12/3. Dessutom hade ordförande och kassör ett ej protokollfört budgetmöte den 3/12.

Medlemsantalet var vid årets slut 97 betalande medlemmar samt två hedersmedlemmar.

Årsmöte hölls söndagen den 16 mars. Innan årsmötesförhandlingarna berättade Jan Nordwall (generalsekreterare i Svenska Hembygdsförbundet) om hembygdsrörelsen och dess utveckling. Intressant och uppskattat. Cirka 30 personer närvarade.

En söndagsförmiddag i april gick vi några stycken morgonpigga på strövtåg mellan Husby och Hårby för att titta efter spännande lämningar. Lars Görling berättade och vi fick se hålstigar, gravfält, en megalit, dösen, små (medeltida?) odlingslotter mitt i skogen och varggropar.  Aktiviteten var spontant uppkommen och annonserades på Facebook.

Fredag den 16 maj var det så dags för pubafton med grillade hamburgare och smaskiga tillbehör. F E

Midsommarfirandet, i år den 20 juni, hölls som vanligt vid Husby-Sjutolftsgården med resning av majstång, dans runt stången, åktur i skrinda, lotterier, kaffe och saft i gröngräset. Lite grinigt väder ledde till något färre deltagare än vanligt (ca 200 pers.). Organiserandet skedde för första gången i hembygdsföreningens egen regi.

I mitten av augusti körde så höstsäsongen igång med ett informationsmöte för byombuden. Styrelsen bjöd på smörgåstårta, presenterade höstprogrammet och man diskuterade en uppstart av en stig-grupp.  Alla utom tre byombuden deltog.

Höstens aktiviteter inleddes den 7/9 med ett mycket trevligt guidat besök på Kvekgården och en presentation av Lagunda Hembygdsförenings arbete i samband med Örsundsbros 150-års jubileum. (ca 25 personer deltog)

Redan den 20/9 var det dags för ytterligare en fin utflykt, denna gång till Biskops-Arnö, där rektor Mats Lundborg guidade och berättade. (Endast 8 pers deltog)

Höstmötet gick av stapeln den 15/10. Linda Karlsberg från Enköpings Museum berättade fängslande om tidigare och nuvarande utgrävningar i Enköping samt de fynd från Husby-Sjutolft som ligger i den digitaliserade databasen på Enköpings Museum. Det bjöds på tre härligt varma och utsökta soppor på närproducerade rotsaker (rödbeta, jordärtskocka och morot) och efter maten kaffe och läcker saffranskaka! Styrelsen passade även på att göra en enkät för att fånga upp synpunkter från våra medlemmar. (25 pers).

Den 21/11 var det dags för höstens pub, som kännetecknades av allsång till sköna dragspelstoner framförda av Gunnar Westerberg.  Karin Oskarsson tog med FIB Lyrikklubbs allsångshäften innehållande många gamla godingar.  Det bjöds på chili con carne och dryck till självkostnadspris och trevlig stämning. Ett gäng entusiaster höll ut nästan till midnatt och föreningen kunde hälsa två nya medlemmar välkomna! (ca 20 pers).

Höstsäsongen avslutades den 11/1 med traditionsenlig julgransplundring.

==============================

Vi försöker fortfarande att utöka samarbetet med övriga hembygdsföreningar i kommunen. Detta för att variationsmöjligheterna och utbuden skall öka.

Föreningen under året använt sin Facebook-sida till annonsering och rapportering av aktiviteter. Adressen är : www.facebook.com/husbysjutolft.hembygdsforening.  Under året har vi även skapat en facebook-grupp ”Festfixarna i Husby-Sjutolft” som kan vara en hjälp i arrangerandet av midsommar och julgransplundring.

Det bygdebandsavtal som vi undertecknat med Sveriges hembygdsförbund kom efter diverse uppstartsproblem i ny regi igång under året. Nya Bygdeband är en databas, där intressanta fynd och berättelser kan läggas in under landets alla  församlingar. Här kommer information från bygden kunna lagras kopplat till respektive by, fastighet eller person. Ni hittar informationen om Husby-Sjutolft på: www.bygdeband.se under Uppsala – Enköping kommun – Husby-Sjutolft församling (http://www.bygdeband.se/plats/177996/sverige/uppsala-lan/enkoping/husby-sjutolft/).

Hembygdsföreningen har även en hemsida som kontinuerligt uppdateras. Du hittar den under Hembygdsförbundet på www.hembygd.se/husby-sjutolft. Här annonseras aktiviteter och vår verksamhet beskrivs.

Studiecirkeln om Myrby-torpen har under året kommit in i sin slutfas.

Under hösten smög sig stigfinnar-projektet något trevande igång.  Första steget är att samla ihop kartor från olika tider, intervjua äldre personer som rört sig mycket ute i skog och mark och kan tyda tecknen efter forna stigar och dokumentera.  Fortsättning följer.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi känner. Vi hoppas att fler vill ansluta sig till vår förening. Det är människors egna erfarenheter och idéer, som utvecklar och föryngrar – till gagn för vår bygd.

Husby-Sjutolft den 22 mars 2015

 

Elisabeth Söderlund        Lars Görling                Malin Lagström, t f

 

Anna-Lena Wilson           David Eurenius                   Anders Westerberg