2013

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2013.

Styrelsen har under året bestått av:

Wendelin Müller-Wille (ordförande)
Elisabeth Söderlund (vice ordförande)
Ruth Hobro (kassör & e. o. sekreterare)
Helena Öberg (v. sekreterare)
Elisabet Lind
Kenneth Mattsson
Leif Sahlberg
Anders Westerberg

Revisorer har under året varit: Karin Andersson
Else-Marie Nyberg
Margareta Lagestrand (ersättare)

Valberedningen bestod av: Patrik Eklund (sammankallande)
Carola Brissman-Lidén
Karin Müller-Wille

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, 14/1, 24/3 (konstituerande), 8/4, 13/5, 26/8, 20/8, 30/9 samt den 12/12.

Medlemsantalet var vid årets slut 91 betalande medlemmar samt två hedersmedlemmar.

Årsmöte hölls söndagen den 24 mars. Eftersom den inbjudna föredragshållaren blev sjuk hoppade Elisabet Lind in och berättade och visade bilder om Enköpings parkers utveckling under årstiderna. Mycket trevligt och uppskattat (cirka 30 personer).

Den 2 maj berättade Wendelin Müller-Wille om Albertus Pictor i Husby Sjutolfts kyrka. Efter visningen hade vi pub-afton i Husby-Sjutolftsgården. Här diskuterades de vidare aktiviteterna i Hembygdsföreningen. Åtta Ben under Maria Bendz ledning underhöll med gospel. (20 personer).

Den 12 maj hade vi utflykt till Hjälstavikens östra strand och beskådade Upplandsstiftelsens handikapanpassning, gömslen och skyltar, för att lättare komma fåglarna inpå livet. Åtgärderna diskuterades livligt (6 personer).

Hembygdsföreningen gjorde den 1 juni en utflykt till Altuna, där skolmuseet besöktes. Sightseeing i bygden runtomkring skedde under Ingvar och Majvor Karlssons ledning. Utflykten avslutades med fika i hembygdsgården. (10 personer).

Midsommarfirandet hölls som vanligt den 21 juni vid Husby-Sjutolftsgården med resning av majstång, dans runt stången, åktur i skrinda, lotterier, kaffe och saft i gröngräset (350 pers.). Organiserandet skedde tillsammans med centerkvinnorna.

Styrelsen hade bjudit in byombuden till inspirationsmöte i början av augusti. Men endast ett byombud kunde komma, så mötet ställdes in.

Höstens aktiviteter inleddes med en pub-afton i Husby-Sjutolftsgården den 16 oktober. Vi diskuterade nya/nygamla projekt i trakten samtidigt som Elisabeths Söderlunds varma gryta med bröd avnjöts. (20 personer).

10-årsjubileum/Höstmöte firades med att föreningen bjöd medlemmarna på jubileums-tallrik i Husby-Sjutolftsgården och föredrag av Göran Källhagen om ”Dåtid, nutid och framtid” – vad kan en hembygdsförening betyda? (34 pers.)

Tillsammans med Ekolsunds byalag var det julmarknad i Hammars gårds lada den 8 december (70 pers).
==============================

Vi försöker fortfarande att utöka samarbetet med övriga hembygdsföreningar i kommunen. Detta för att variationsmöjligheterna och utbuden skall öka.

Med den nya tekniken har föreningen under året fått en Facebook-adress, samtidigt som ett bygdebandsavtal undertecknats med Sveriges hembygdsförbund för att få tillgång till en databas, där intressanta fynd och berättelser kan läggas in från vår socken. Administratör är Elisabeth Söderlund och inmatare är David Eurenius

Studiecirkeln om våra sockentorp har under året fortsatt med växlande framgång.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi känner. Vi hoppas att fler vill ansluta sig till vår förening. Det är människors egna erfarenheter och idéer, som utvecklar och föryngrar – till gagn för vår bygd.

Husby-Sjutolft den 16 mars 2014

 

Wendelin Müller-Wille Elisabeth Söderlund Ruth Hobro Helena Öberg

 

Kenneth Mattsson Elisabet Lind Leif Sahlberg Anders Westerberg