2012

 

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2012.

 

Styrelsen har under året bestått av: Rosa Östh (ordförande)

                                                       Wendelin Müller-Wille (vice ordförande)

                                                       Ruth Hobro (sekreterare & kassör)

                                                       Helena Öberg (v. sekreterare)

                                                       Elisabet Lind

                                                       Leif Sahlberg

                                                       Elisabeth Söderlund

                                                       Anders Westerberg

             

Revisorer har under året varit: Karin Andersson

                                                Else-Marie Nyberg

                                                Margareta Lagestrand (ersättare)

 

Valberedningen bestod av: Britta Göransson (sammankallande)

                                        Carola Brissman-Lidén

                                        Karin Müller-Wille

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, 23/1, 18/3 (konstituerande), 23/4, 8/5, 4/6, 20/8, 1/10 samt den 10/12.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 84 betalande medlemmar samt två hedersmedlemmar.

 

Årsmöte hölls söndagen den 18 mars. Efter mötet underhöll Ena Bugg & Swing med uppskattad och livfull dans (cirka 35 pers.)

 

Lördagen den 14 april besöktes Kårsta gård med föredrag om gården samt förevisning av den stora ladugården med frigående, robotmjölkade cirka 140 kor av Mats och Börje Ekström. Efter föredrag serverades det frallor med kaffe/te. (cirka 20 personer)

 

Valborgsmässofirandet skedde som vanligt tillsammans med Ekolsunds byalag på Sjöängen.

Alla sjöng av hjärtans lust i den snabbt hopsamlade kören. (50 personer).

 

 

Den 13 maj åkte vi sedvanligt skrinda ner till Hjälstaviken och beskådade de blommande kungsängsliljorna. Solen sken, näktergalen slog sina drillar inne i slånbärsbuskarna. De som orkade (och det gjorde alla) gick en tipspromenad där två av medlemmarna hade alla rätt. Grattis! (cirka 20 personer).

 

Gökotta hölls den 17 maj på Ekbacken. Trots eller snarare p g a det gråkalla vädret hördes ingen gök, men humöret på deltagarna var på topp och matsäcken avnjöts i den vackra Mälardalsnaturen. (25 personer).

 

Midsommarfirandet skedde som vanligt vid Husby-Sjutolftsgården med resning av majstång och sedvanlig dans, åktur i skrinda och kaffe och saft i gröngräset (250 pers.)

 

Den 12 augusti hade vi bjudit in byombuden för att följa med Lennakatten. Den blev för få anmälningar (3 st), så vi ställde in resan/mötet.

 

Höstens aktiviteter inleddes med svamputställning på Sjöängen. Många hade svampar med sig och utställningen kunde till sist uppvisa 128 arter. (25 personer).

 

Höstmötet hölls den 17 oktober. Vi åt en värmande svampsoppa på trallkantareller. Föredrag hölls av Linda Qviström om ”Det medeltida Uppland”, som också är namnet på den nyutkomna boken. (35 personer).

 

Tillsammans med Ekolsunds byalag var det julmarknad i Hammars gårds lada den 8 december. Ladan fylldes av pratglada, köp- vinsthungriga människor. (60 pers).

 

Efter jul hade vi julfest för barnen i Husby-Sjutolftsgården. Till barnens förtjusning hade trollkaren Michael Ramsell engagerats. Barnen dansade runt granen och sedvanliga godispåsar delades ut. (30 pers.)

 

Vi försöker fortfarande att utöka samarbetet med övriga hembygdsföreningar i kommunen. Detta för att variationsmöjligheterna och utbuden skall öka.

 

Studiecirkeln om våra sockentorp har under året fortsatt med växande framgång.

 

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi känner. Vi hoppas att fler vill ansluta sig till vår förening. Det är människors egna erfarenheter och idéer, som utvecklar och föryngrar – till gagn för vår bygd.

 


 

              ____________               ___________________              _______________

                  Rosa Östh                  Wendelin Müller-Wille            Ruth Hobro

 

             

              __________           ___________________              _______________

              Helena Öberg                Elisabet Lind                               Leif Sahlberg

 

 

                  _____________                                                                 ________________

              Elisabetgh Söderlund                                             Anders Westerberg