2011

 

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2011.

 

Styrelsen har under året bestått av: Rosa Östh (ordförande)

                                                       Wendelin Müller-Wille (vice ordförande)

                                                       Ruth Hobro (sekreterare & kassör)

                                                       Ros-Marie Akej (v. sekreterare)

                                                       Maria Bendz

                                                       Elisabet Lind

                                                       Göran Sjögren

                                                       Anders Westerberg

             

Revisorer har under året varit: Karin Andersson

                                                Else-Marie Nyberg

                                                Margareta Lagestrand (ersättare)

 

Valberedningen bestod av: Britta Göransson (sammankallande)

                                        Carola Brissman-Lidén

                                        Karin Müller-Wille

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten, 17/1, 21/2, 4/4, 9/5, 29/9, 5/12 samt ett planeringsmöte tillsammans med byombuden i Hammars gård den 8 augusti.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 85 betalande medlemmar samt några osäkra fordringar och några som betalt två gånger.

 

Årsmöte hölls söndagen den 20 mars, Efter mötet visade Pereric Öberg flygfoton från socknen och kommunen från äldre tider (cirka 35 pers.)

 

Valborgsmässoafton firades tillsammans med Ekolsunds byalag med skönsång, champagne/saft och tilltugg på Sjöängen. (cirka 100 pers.)

 

Lördagen den 21 maj tog vi skrindan från kyrkan till Anders Westerbergs vindkraftverk.

Anders berättade historien om kraftverkets tillkomst och om dess skötsel. (25 pers.)

 

Den 4 juni skulle vi besöka Östanbäcks kloster utanför Sala, men p g a endast 4 deltagare, ställdes utflykten in.

 

Midsommarfirandet skedde som vanligt vid Husby-Sjutolftsgården med resning av majstång och sedvanlig dans, åktur i skrinda och kaffe och saft i gröngräset (350 pers.)

 

Höstens aktiviteter inleddes med att vi beskådade bosättningar i hästhagen på Hammars gård. Wendelin Müller-Wille och Roine Schenning ledde oss på en intressant promenad. (10 pers.)

 

Höstmötet hölls den 13 oktober. Vi åt en värmande soppa och Sven Sandblom höll föredrag om hur han som tonåring upplevde tiden under andra världskriget (35 pers.)

 

Tillsammans med Ekolsunds byalag var det julmarknad i Hammars gårds lada den 3 december. Efter en smygande start kl. 11 var ladan full vid stängningsdags kl. 14 (70 pers).

 

 

Efter jul hade vi julfest för barnen i Husby-Sjutolftsgården. En trollkarl hade till barnens förtjusning engagerats, barnen dansade runt granen och sedvanliga godispåsar delades ut

(30 pers.)

 

Förutom de schemalagda aktiviteterna har ett samarbete inletts med övriga hembygdsföreningarna i kommunen. Detta för att variationsmöjligheterna och utbuden skall öka.

 

En studiecirkel om våra sockentorp har inletts i början av 2012.

 

 


 

 

 

 

              ____________         ___________________                    _______________

                  Rosa Östh             Wendelin Müller-Wille                 Ruth Hobro

 

             

              __________      ___________________                    _______________

              Ros-Mari Akej         Maria Bendz                                     Elisabet Lind

 

 

                  _____________       _____________________

              Göran Sjögren        Anders Westerberg