2010

 

Verksamhetsberättelse för Husby-Sjutolfts hembygdsförening 2010.

 

Styrelsen har under året bestått av: Rosa Östh (ordförande)

                                                       Wendelin Müller-Wille (vice ordförande)

                                                       Margareta Lagestrand (kassör)

                                                       Ruth Hobro (sekreterare)

                                                       Birger Oscarsson

                                                       Anders Westerberg

                                                       Göran Sjögren (ersättare)

                                                       Maria Bendz (ersättare)

 

Revisorer har under året varit: Karin Andersson

                                                Else-Marie Nyberg

                                                Lennart Örndahl (ersättare)

 

Valberedningen bestod av: Britta Göransson

                                         Carola Brissman-Lidén

                                         Karin Müller-Wille

 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten, 14/3, 15/6, 19/9, 17/1, 21/2 samt ett planeringsmöte tillsammans med byombuden i Hammarsudds lada den 9 augusti.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 98 medlemmar samt en firma.

 

Liksom föregående år har föreningen engagerat sig i att försöka att bevara Husby-Sjutolftsgården. Nu har gården sålts till Hans-Ove Pettersson och Lena Thorsson, vilka i framtiden tänker upplåta delar av undervåningen och köket till uthyrning av föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Årsmöte hölls den 14 mars. Till mötet hade Ingegerd Troedsson inbjudits för att berätta om Striden vid Gestilren 1210. Vi fick höra en mycket livfull, engagerad och intressant

                        skildring om alla intriger och turer i denna för Sverige turbulenta tid. (35 pers.)

 

Föreningen var tillsammans med Ekolsunds byalag på Sjöängen och firade Valborg med korv, glögg samt skönsjungande sång vid brasan.

 

Den 15 maj åkte vi skrinda ner till Hjälstaviken och undersökte i strålande solsken, förutom insekter, ett flertal växter med ett stort antal Kungsängsliljor (både vita och lila). De välfyllda kaffekorgarna avnjöts med välbehag. (15 pers.)

 

Roine Schenning (representant av Härkeberga gille) visade oss Kaplansgården en ljummen afton den 1 juni. Mycket intressant och trevligt. (6 pers.)

 

Den 12 juni anordnades det en bussresa till Högbo bruk, Sandviken, där man bjöd på sommarteatern ”Herrgårdslif”. Trevlig resa och god mat men regnet öste ner. (19 pers.)

 

Det traditionella midsommarfirandet skedde i hembygdsföreningens och

                        Centerkvinnornas regi med dans kring  majstången, lekar och skrinda. (cirka 300 personer, varav 150 barn)

                       

Vid höstmötet den 13 oktober berättade Göran Källgården allmänt om släktforskning och underlaget till romanen Gustav, som författats av Eva Emanuelsson. Eva Emanuelsson berättade om hur romanen kommit till. Föreningen bjöd på brittsommarsoppa, mackor och kaffe med kaka (25 pers.)

 

Fridegårdsmuséet i Övergran bevistades den 13 november. Hans Söder visade och berättade om Fridegård och hans livsverk under en uppskattad visning. (15 pers.)

 

Den 11 december var det en välbesökt julmarknad i Hammars gårds lada, med massor av prylar dessutom soppa, kaffe, julglögg och Stolle.

 

                        ____________      ___________________           _______________

                              Rosa Östh           Wendelin Müller-Wille          Margareta Lagestrand

                       

                        __________    ___________________           _______________

                        Ruth Hobro           Birger Oscarsson                      Anders Westerberg