Stensvängen – en bussrundtur till run-och vägstenar.

Vi arrangerade en söndagseftermiddag en rundtur med buss för att visa runt och berätta om några av de fina run-och vägstenar som finns i Husby-Sjutolft. Fjorton personer slöt upp förutom våra guider Maria Bendz och Lars Görling och vår busschaufför Börje Lind.

Turen startade vid kyrkan där Lasse och Maria hälsade välkomna. Vid kyrkan började de berätta om de stora stenarna som ligger utanför kyrkmuren, det finns olika spännande teorier om vad de kan ha varit till för.

Andra anhalten var den fina runstenen i Hårby som står alldeles utefter vägen mellan Ekolsund och Hjälsta. Här berättade Maria om futharken, runskriften och vad de olika runtecknen betyder. Gruppen hjälptes åt att tyda runskriften och där står: ”Vigisl lät resa stenen efter sin son Sigrev. Torgöt ristade denna sten.

Färden gick vidare mot Ekolsunds slott. Inne i parken står en mycket vacker runsten som troligen stått på annat ställe innan och blivit flyttad hit på 1800-talet. Lasse berättade att förr kanske redan på 1000-talet låg i området en stor by som hette Härvsta, byn låg i Husaby-Gidsmarken som senare blev socknen med namnet Husby-Sjutolft. Det namnet kom troligtvis till efter kristnandet. Bynamnet Härvsta lever fortfarande kvar i en del fastighetsbeteckningar.

Börje styrde bussen ut på vägen igen och vi färdades mot Viggeby. Vägstumpen vid Viggeby är gamla Riks 12 som efter kriget byggdes om, rätades ut och blev E18 och idag är väg 263. På en privat tomt i Viggeby står två mycket fina, stora runstenar, med tillstånd från ägarna kunde gruppen beskåda dessa. På färden genom Kullinge skymtade vi stenen som står på söder sida om vägen i en hästhage, den är svårtillgänglig på grund av sitt läge intill vägen, med både stengärdesgård och häststängsel.

Näst sista stoppet var hemma hos familjen Oscarsson i Verkestaberg. Birger Oscarsson tog emot och berättade om de formminnen som finns på markerna. Gården ligger fantastiskt vackert med böljande hagar och utsikt över åkermarken. Man förstår att människor har velat bosätta sig och leva på platsen. Birger berättade om skärvstenshögar, gravfält och gamla husgrunden som man ser spår efter i marken. Backsipporna blommade och solen sken över gruppen som intresserade följde Birger på rundvandringen.

En stärkande kopp kaffe intogs i Verkestaberg innan bussen styrde tillbaka mot kyrkan för ett gemensamt foto vid det gamla magasinet vid Husby gård.

 

Summering – en mycket trevlig och lärorik eftermiddag.

Maria och LasseFotograf: Maria och Lasse DeltagareFotograf: DeltagareFotograf: Deltagare

https://www.facebook.com/husbysjutolftshembygdsforening/