Årsmöte och föredrag om ringbrynjehuvans gåta.

Hur gammal är den? Varifrån kommer den? Är tyget lika gammalt som järnet? Och hur gör man när man tar reda på allt det? Ja, de frågorna och många fler fick medlemmarna i föreningen svar på när Annika Larsson, textilforskare och historiker, på föreningens årsmöte berättade om den numera så välkända Ringbrynjehuvan inne på Enköpings museum. Med sin kunskap och sitt engagemang fångade hon publiken och tog den med på en mycket spännande resa i tid och rum – från 1100-tal till idag, och från Biskopskulla till Kaukasus och sameland.

Annika Larsson och hennes forskningsgrupp har tillsammans med muséet skapat en utställning som kan bevistas fram till den 17 april, och som pågått under vintern. Ännu är inte alla frågor om huvan besvarade, och besökarna på årsmötet fick i uppdrag att leta uppgifter om äldre tiders rysslandsfarare. Kan någon i trakten tagit hem en ringbrynjehuva någon gång under sent 1800-tal?

Söndagens intressanta föreläsning blev startskottet för hembygdsföreningens många planer inför det kommande verksamhetsåret. Styrelsen kommer under året att bestå av Elisabet Lind (ordf.), Lars Görling, Susanne Fridh, Anders Westerberg, Kjell Mellqvist, David Eurenius och Maria Bendz. På programmet står bland annat en fågelexkursion till Hjälstaviken i maj, musikpub, rundtur till traktens runstenar, gymnastikgrupp och mycket mera. Under mötet redogjordes även för de många och välbesökta aktiviteterna som genomförts under det gångna verksamhetsåret. Medlemmarna bjöds traditionsenligt på kaffe med bröd.