Orrhult #01

Orrhult #01
Arbetarbostad för Rosenfors fabriker.Taget inför rivningen 1960.
Låg mittemot Orrliden. Idag finns endast jordkällaren kvar.
Fotograf

Nils Lindhe