Åsa

Åsa
Fastigheten Åsa låg i korsningen Åsavägen-Hagvägen.