Kuskbostaden Rosenfors fabriker

Kuskbostaden Rosenfors fabriker
Låg 150 meter in på Vretahagsvägen. Vid infarten till Skrivartäppan.
Fotograf

Helge Mersin