Centrumhuset Skogstorp

Centrumhuset Skogstorp
Från byggnationen av Centrumhuset. Med Shellmacken i förgrunden.