Ede

Ede
Uppförd av skomakaremästare Eriksson i slutet av 1880-talet. Foto från 1973 ur Nils Lindhes samling.
Fotograf

Nils Lindhe