Hagaberg

Hagaberg
Fastigheten Hagaberg inför sin rivning. Låg öster om Orrliden på nuvarande Edevägen.