Fällebo

Fällebo
Husbyvägen 4 ligger det på. Idag helt ombyggt.
Bojan och Arvid Olsson, och Signe och Knut Andersson bodde där. Bojan och Signe var systrar.
I bakgrunden syns Hälleborg. Byggt 1913 av Hellkvist. Sågare i Skogstorps sågverk.